wykształcenie

Posiadam wykształcenie wyższe chemiczne oraz specjalizację

1 stopnia w zakresie higieny i epidemiologii

Loading