doświadczenie zawodowe

W branży  sterylizacji medycznej, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji  pracowałam  zawodowo przez ponad 30 lat.  Jestem kompetentna i posiadam odpowiednie kwalifikacje.
Mam odpowiednie doświadczenie z tytułu wieloletniego sprawowania nadzoru nad realizacją zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (ddd) i ich wiarygodnym dokumentowaniem w obiektach użyteczności publicznej. Uczestniczyłam w szkoleniach specjalistycznych, systematycznie realizowałam elementy samokształcenia, uzyskałam specjalizację w dziedzinie higieny i epidemiologii.

Posiadam  wieloletnią praktykę  zawodową w wykonywaniu zabiegów ddd .
W latach 1992-2012 byłam  konsultantem i współwykonawcą usług w firmie DEZ-DER Antoni Barczykowski w Jeleniej Górze . W tym okresie poznałam praktyczne zasady wdrażania posiadanej wiedzy  merytorycznej, udzielałam bieżących rad i wskazówek w zakresie podstawowych zasad wykonywania zabiegów, doboru metod zwalczania szkodników sanitarnych, zasad zachowania bhp, kształtowania relacji z klientem oraz prowadzenia dokumentacji merytorycznej. Znam również teoretyczne podstawy zawodu pracownika ddd.  W latach 1984-2017  pracowałam   w nadzorze epidemiologicznym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zajmowałam się zagadnieniami związanymi
z postępowaniem przeciwepidemicznym, uzyskałam uprawnienia nauczyciela teoretycznych  przedmiotów zawodowych.

Wielokrotnie uczestniczyłam w szkoleniach na temat  sterylizacji medycznej, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji (sddd).

Zgromadzona wiedza merytoryczna umożliwiła mi prowadzenie  zajęć  na szkoleniach kaskadowych dla personelu medycznego oraz w ramach kształcenia zawodowego  na kierunkach instruktora higieny w latach 1996-1999 w Zespole Szkół Medycznych w Jeleniej Górze i technika sterylizacji medycznej w latach 2013-2017 w Centrum Kształcenia Plejada w Jeleniej Górze.

Loading