posiadam

Wykształcenie wyższe chemiczne oraz specjalizację 1 stopnia w zakresie higieny i epidemiologii.

  • Politechnika Poznańska Wydział Chemiczny. Dyplom specjalność chemia i technologia organiczna, mgr inż chemii.
  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Dyplom 1 stopnia specjalizacji w zakresie higieny i epidemiologii, mgr higieny i epidemiologii.
  • DODN w Legnicy. Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych.
  • Studium Zdrowia Publicznego Członek Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego ( ASPHER) Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo – Badawczy w Warszawie. Specjalizacyjny Kurs pierwszego stopnia z higieny i epidemiologii.
  • Studium Sanitarno – Higieniczne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytut Naukowo Badawczy. Aktualne zagadnienia epidemiologiczne oraz ddd i sterylizacji.
  • Zdrowie i Zarządzanie Warszawa. Prowadzenie Działań ratowniczych w aktach terroru.
  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie internetowe dla administracji i publicznej szczebla samorządowego z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie internetowe dla administracji i publicznej z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Loading