dbamy o Klienta

Oferta dotyczy mobilnych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz usług doradztwa specjalistycznego w zakresie dokumentacji higieniczno-sanitarnej zabiegów sterylizacji, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji (między innymi procedury higieniczne, protokoły kontroli wewnętrznej, dokumentowanie zabiegów dezynfekcji i sterylizacji prowadzonych we własnym zakresie).
Dla Klienta zapewniamy niezbędne informacje o eliminowaniu zagrożeń związanych z obecnością szkodnika sanitarnego, zgodnie z posiadaną wiedzą merytoryczną i praktyczną.
W ramach usług ddd udzielane są  informacje o zaleceniach dotyczących przygotowania pomieszczeń/miejsc  do wykonywania usługi ddd, właściwościach toksykologicznych użytych środków biobójczych, postępowania w czasie wykonywania usługi oraz po jej wykonaniu i zasadach monitoringu.
Klient otrzymuje karty charakterystyki środków biobójczych przeznaczonych do wykonania usługi. W sytuacjach tego wymagających dokonujemy oznakowania pomieszczeń/miejsc w których przeprowadzane są zabiegi ddd.

Usługi wykonujemy w trybie planowym lub interwencyjnym.
Tryb planowy obejmuje wykonywanie usług ddd profilaktycznych i doraźnych, zgodnie z zawartą umową  i planem zabiegów ddd opracowanym indywidualnie dla każdego Klienta. W trybie planowym możliwy jest wybór  terminu wykonania usługi, w wersji standard – zgodnie z kolejnością przyjętych zleceń,  wersji ekspres – do 48 godzin od zgłoszenia, oraz wersji super ekspres – do 24 godzin od zgłoszenia. Koszty usługi w wersji ekspres oraz super ekspres są zwiększone o minimum 15%, z uwzględnieniem stopnia zainfestowania, złożoności infrastruktury obiektu oraz przewidywanej ilości środków i roboczogodzin niezbędnych do wykonania usługi.
W trybie interwencyjnym wykonujemy usługi eliminowania gniazd os i szerszeni oraz innych, związanych  z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzi w miejscu występowania szkodników o znaczeniu sanitarnym. Dla każdego obiektu objętego umową prowadzimy dokumentację wykonanych zabiegów ddd.
Usługi doradztwa specjalistycznego wykonywane są  w miejscu wskazanym przez Klienta. W trakcie pierwszej, bezpłatnej godziny przeprowadzona zostaje analiza specyfiki działalności Klienta oraz przedstawionej do wglądu dokumentacji merytorycznej. Następnie  podjęta zostaje decyzja o podpisaniu umowy lub udzieleniu wskazówek odnośnie skierowania sprawy do innego usługodawcy. W przypadku podjęcia decyzji  o podpisaniu umowy na doradztwo specjalistyczne zostają ustalone  indywidualne zasady świadczenia usług, według potrzeb Klienta,
z uwzględnieniem  stawek podanych w cenniku.

Zapewniamy

  • terminowe, dyskretne wykonanie usługi,
  • stosowanie technik monitorujących
  • dbałość o bezpieczeństwo Klienta
  • elastyczne podejście do potrzeb Klienta i dbałość o właściwą komunikację
  • kartę stałego Klienta,
  • rabaty za wprowadzenie nowego Klienta,
  • korzystną proporcję ceny w stosunku do jakości usług,
  • czas oczekiwania dostosowany do potrzeb Klienta (standardowy, expresowy, super ekspres),
  • solidność wykonania

Loading