ZAMÓW USŁUGĘ

OFERTA USŁUG:

W zakresie dezynfekcji dezynsekcji, deratyzacji, odstraszania kun:

DEZYNFEKCJA – oferta dotyczy wykonywania usług dezynfekcji metodą oprysku, w sytuacjach zagrożenia mikrobiologicznego, np. :

– po eksmisjach, po zgonach, przy zagrożeniu chorobą zakaźną,

– po powodziach i podtopieniach,

– konieczności zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego pojemników na odpady komunalne.

Usługi dezodoryzacji są wykonywane na życzenie klienta, jako zabieg samodzielny lub po wykonaniu dezynfekcji w środowiskach „trudnych”.

DEZYNSEKCJA, eliminowanie gniazd os i szerszeni – oferta dotyczy wykonywania usług dezynsekcji metodą oprysku, w celu eliminacji owadów synantropijnych szkodliwych sanitarnie, np. much, meszek, karaczanów, mrówek, komarów, os, szerszeni.

DERATYZACJA – oferta dotyczy usług deratyzacji wykonywanych poprzez wykładanie środków gryzoniobójczych, w celu eliminacji gryzoni szkodliwych sanitarnie, tj. myszy i szczurów.
Usługi dezynfekcji, dezynsekcji deratyzacji są wykonywane produktami biobójczymi dopuszczonymi do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dokumentacją podstawową używanych środków biobójczych stanowi karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.


Odstraszanie kun – oferta dotyczy stosowania:
– preparatów odstraszających, zawierających kompozycje zapachowe, – urządzeń emitujących dźwięki o wysokiej częstotliwości
– zabezpieczeń mechanicznych przed przegryzaniem przewodów i kabli samochodowych.
Możliwe jest również stosowanie środka do usuwania zapachu kun, na życzenie klienta.

TERMINY WYKONANIA USŁUG:
Usługi są wykonywane w trybie planowym (profilaktycznym, doraźnym) lub interwencyjnym ( w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, związanych z obecnością szkodnika sanitarnego).
Możliwy jest wybór terminu wykonania usługi, za dodatkową opłatą:

– standard (według kolejności zgłoszeń)

– ekspres (do 48 godzin od zgłoszenia)

– super ekspres (do 24 godzin od zgłoszenia).

Dodatkowe koszty usługi zleconej do wykonania w trybie ekspres lubi super ekspres są uzależnione od ilości szkodników , specyfiki obiektu, przewidywanej ilości środków i roboczogodzin niezbędnych do wykonania usługi i wynoszą:

– minimum 15% ceny podstawowej dla terminu ekspres

– minimum 30% ceny podstawowej dla terminu super ekspres
INFORMACJA DLA KLIENTA:
Klienta otrzymuje:

– karty charakterystyki środków przeznaczonych do wykonania usługi

– informację o zasadach przygotowania obiektu do przeprowadzenia usługi,

– informację o zasadach zachowania się podczas wykonywania usługi

– informację o zasadach postępowania po zakończeniu usługi

– informację o zasadach monitoringu wykonanej usługi.
Cena usługi obejmuje prowadzenie niezbędnej dokumentacji, tj. planu wykonywania zabiegów ddd, raportów, protokołów.


Doradztwo specjalistyczne
Doradztwo specjalistyczne dotyczy prowadzenia dokumentacji higieniczno-sanitarnej zabiegów sterylizacji, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji (procedury higieniczne, protokoły kontroli wewnętrznej, dokumentowanie zabiegów dezynfekcji i sterylizacji prowadzonych we własnym zakresie).

 

Loading