uczestniczyłam

Uczestniczyłam w szkoleniach na temat aktualnych zagadnień epidemiologicznych oraz sterylizacji medycznej, dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji (sddd)

Aktualne zagadnienia epidemiologiczne oraz ddd i sterylizacji
Studium Sanitarno-Higieniczne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytut Naukowo-Badawczy

Uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz prowadzenia działań ratowniczych w aktach terroru :

1. Prowadzenie działań ratowniczych w aktach terroru
Zdrowie i Zarządzanie Warszawa

2. Szkolenie internetowe dla administracji publicznej szczebla samorządowego z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

3. Szkolenie internetowe dla administracji publicznej z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Loading